Hydraulický lis kování za tepla

  • Hot Forging Hydraulic Press

    Hydraulický lis kování za tepla

    Kování za tepla se provádí nad teplotou rekrystalizace kovu. Zvýšení teploty může zlepšit plasticitu kovu, což vede ke zlepšení vnitřní kvality obrobku a ztěžuje praskání. Vysoká teplota může také snížit deformační odolnost kovů a snížit potřebnou tonáž kovacího stroje.